Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.05.2008 17:33 - Св. апостол и евангелист Иоан Богослов - Любовта – животворяща сила Божия
Автор: miraculousreligion Категория: Изкуство   
Прочетен: 24553 Коментари: 34 Гласове:
0

Последна промяна: 08.05.2008 17:40


  Св. апостол и евангелист Иоан Богослов

Чества се на 8 май, на 26 септември и на 30 юни (

image  

 

 

 

 

 

   
Събор на светите дванадесет апостоли).
Успението му се възпоменава на 26 септември

imageDiego Velбzquez 

image


Св. Богородица Катафиги и св. Йоан Богослов двустраннна икона от Погановския манастир 1395г. caribrod.abv.bg
image

Любовта – животворяща сила Божия
Автор свещ. Йоан Карамихалев   
“Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас,
                                    и любовта Му е съвършена у нас
” (1 Иоан 4:12).
             
Господ Иисус Христос избрал между Своите постоянни последователи дванадесет, които нарекъл апостоли, т.е. пратеници – пратеници в света, за да проповядват Евангелието на всички народи, да ги въведат в основаната от Него Църква, да ги приобщят към благодатния живот и да им поставят пастири – ръководители и организатори на църковния им живот. Самото избиране на апостолите било извършено от Иисус Христос  на втората година от Неговото служение, т.е. след като Неговите ученици достатъчно добре са се запознали с Неговото учение и били подготвени за делото, което им предстояло. Сред избраниците на Божествения Учител се откроява св. Апостол и евангелист Иоан Богослов, така нареченият апостол на любовта, чието успение честваме днес.
Той не само устно и писмено е проповядвал любов, но и сам е горял от любов към Бога и ближните. Преданието разказва, че когато достигнал преклонна старост и не можел вече да наставлява и поучава, той повтарял на учениците си само думите: ”Деца, обичайте се един други!” Когато те го попитали защо толкова често повтаря тези думи, той отговорил: ”Който изпълни заповедта за любовта, той е изпълнил всички заповеди”. И в своите послания към християните, които са достигнали до нас, той често казва: ”Да обичаме Бога, защото Той по-напред ни възлюби. Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Който обича Бога, той трябва да обича и своя ближен, защото, който не обича своя брат, показва с това, че не обича и Бога. Както Христос положи живота Си за нас, така и ние сме длъжни да полагаме живота си за братята: който обича своя брат, ходи в светлината, а който го ненавижда, пребивава в тъмнина” (вж.:1 Иоан 4:4 -21 и др.).  И в своето Евангелие св. Йоан Богослов набляга главно на тези случаи от живота на Спасителя, в които предимно се изразявала любовта на Господа към хората и които предизвикват любов към Него.

Любовта е животворяща сила, която иде от Бога. Отворени ли сме за нея, тя преминава през нас и изгаря всяка сквернота. Любовта е поток от светлина, който премахва в нас всяка сянка. Не отворим ли себе си за абсолютната Любов, не възлюбим ли Бога с цялото си сърце и с всичкия си ум, не възлюбим ли всички хора – и лоши и добри, както Бог ги обича, и всичко – от тревичката до звездното небе, ние се излагаме на страдания – повече или по-малко. Всяка липса на любов е вече страдание. И една мъничка част в нас да не заета от любов, даваме място на съмнения, страх, тъга.

“В любовта страх няма – казва св. Йоан Богослов – но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта” (Иоан 4:18). Мъката, сянката в душата е симптом за несъвършенство в любовта, несъвършенство, което трябва незабавно да се изправи. Имаме ли светли мисли и радост в сърцето, значи в любовта всичко е наред.

Когато душата е познала чрез Светия Дух Божията любов, тогава тя се радва на всичко – пише св. Силуан Атонски, а когато изгуби тази любов, тогава човек не намира покой и обвинява другите в това, че уж са го наранили, и не разбира, че сам той е виновен: изгубил е любовта към Бога и е осъдил или намразил своя брат. Защото посредством любовта към нашия ближен идва благодатта и с любовта към него тя се съхранява в нас; а ако не обичаме своя ближен, тогава и Божията благодат няма да дойде в душата ни.

Любовта е дар, който “никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание ще изчезнат (1 Кор.13:8). Колкото и чужди езици да владеем, винаги ще останем неразбрани и неразбрали, ако не общуваме помежду си на езика на любовта. Само любовта е силата, която може да заличи противоречията, да преодолее разделението.

“Не дължете никому нищо, освен взаимна любов” (Рим.1:8) - наставлява св.ап.Павел. В любовта ние винаги сме длъжници, доколкото винаги можем да обичаме повече.

Любовта само тогава е любов, когато тя е насочена към всички без изключения. Докато любовта е адресирана само към тези, които “аз” обичам, това не е любов, а егоизъм.

В първите времена на християнството цялото общество от вярващи имало “едно сърце и една душа” (Деян.4:32). Днес, когато в нашите взаимоотношения са се прокраднали вражда, ненавист, кавги, раздори и несъгласия, е необходимо по-често да се взираме в образа на свети апостол и евангелист Йоан Богослов и да се поучаваме от неговите писания на истински християнски живот и любов и да просим неговите молитви за нас.

Всичките му послания са проникнати от духа на християнската любов и от призива да се обичаме един друг: ”Нека любим един другиго, защото Бог по-напред ни възлюби. Който не обича своя ближен, той не познава Бога, Който е любов (вж.1 Иоан 4:7,19,8) - казва той. Затова нека полагаме усилия да се облечем в християнска любов, и да се обичаме един другиго, защото любовта е от Бога, и който пребивава в любовта, той пребивава в Бога и Бог пребивава в него. Амин.  

ОТКРОВЕНИЕ НА СВЕТИ ИОАНА БОГОСЛОВА

  image

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


imageАп. Иоанн Богослов


imageИоанн Богослов на острове Патмос

Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в ряду избранных учеников Христа Спасителя. Нередко в иконографии апостол Иоанн изображается кротким, величественным и духоносным старцем, с чертами девственной нежности, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя неизреченных откровений. Другая главная особенность духовного облика апостола открывается через его учение о любви, за которое ему по преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Действительно, любовью пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку, на любви своего Божественного Учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви.

Служение Любви - весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова.

imageАпостол Иаков Зеведеев

Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей верностью, нежная и безграничная любовь с пылкостью и даже некоторой резкостью. Из кратких указаний Евангелистов видно, что он обладал в высшей степени пылкой натурой, сердечные порывы его иногда доходили до такой бурной ревности, что Иисус Христос вынужден был умерять их, как несогласные с духом нового учения (Мк. 9, 38 - 40; Лк. 9, 49 - 50; Лк. 9, 54 - 56) и назвал апостола Иоанна и его родного брата Иакова "сынами грома" (Воанергес). В то же время он обнаруживает редкую скромность и, несмотря на свое особенное положение среди апостолов как ученика, которого любил Иисус, он не выделялся из ряда других учеников Спасителя. Отличительными чертами его характера были наблюдательность и восприимчивость к событиям, проникнутые тонким чувством послушания воле Божией. Полученные извне впечатления редко обнаруживались в его слове или действии, но сильно и глубоко проникали во внутреннюю жизнь святого Апостола. Всегда чуткий к другим, он болезновал сердцем о погибающих. Апостол Иоанн с благоговейным трепетом внимал Богодухновенному учению своего Учителя, исполненному благодати и истины, в чистой и возвышенной любви созерцая Славу Сына Божия. Ни одна черта из земной жизни Христа Спасителя не ускользнула от проницательного взора апостола Иоанна, ни одно событие не прошло, не оставив глубокого следа в его памяти, поэтому в нем сосредоточились вся полнота и целостность человеческой личности. Такой же целостностью обладали и мысли апостола Иоанна Богослова. Для него не существовало раздвоенности. По его убеждению, где нет полной преданности, там нет ничего. Избрав путь служения Христу, он до конца жизни совершал его с полнотой и безраздельной последовательностью. Апостол Иоанн говорит о всецелой преданности Христу, о полноте жизни в Нем, поэтому и грех рассматривается им не как слабость и поврежденность человеческой природы, а как зло, как отрицательное начало, совершенно противоположное добру (Ин. 8, 34; 1 Ин. 3, 4; 1 Ин. 3, 8 - 9). По его воззрению, можно принадлежать или Христу или дьяволу, среднего, неопределенного состояния быть не может (1 Ин. 2, 22; 1 Ин. 14, 3). Поэтому он служил Господу с безраздельной любовью и самоотверженностью, отвергая все, что принадлежит исконному врагу человека, врагу истины и родоначальнику лжи (1 Ин. 2, 21 - 22). Чем сильнее он любит Христа, тем сильнее ненавидит антихриста; чем больше он любит истину, тем больше ненавидит ложь, - свет исключает тьму (Ин. 8, 12; Ин. 12, 35 - 36). Этим проявлением внутреннего огня любви он свидетельствовал с особой силой духа о Божестве Иисуса Христа (Ин. 1, 1 - 18; 1 Ин. 5, 1 - 12).

Апостолу Иоанну было определено выразить последнее слово Божественного Откровения, вводящего в сокровеннейшие тайны внутренней Божественной жизни, ведомые только вечному Слову Божию, Единородному Сыну.

imageВидение Иоанна Богослова

Истина отображена в его уме и слове, потому что он чувствует и сердцем постигает ее. Он созерцает вечную Истину и как видит, так и передает своим возлюбленным чадам. Апостол Иоанн просто утверждает или отрицает и всегда говорит с абсолютной точностью (1 Ин. 1, 1). Он слышит голос Господа, открывающего ему то, что Сам Он слышит от Отца.


Богословие апостола Иоанна уничтожает границу между настоящим и будущим. Наблюдая настоящее, временное, он не останавливается на нем, а переносит свой взор к вечному в прошедшем и к вечному в будущем. И поэтому он, призывая к святости жизни, торжественно провозглашает, что "всякий, рожденный от Бога не согрешит" (1 Ин. 5, 18; 1 Ин. 3,9). В общении с Богом истинный христианин причастен жизни Божественной, поэтому будущее человечества совершается уже на земле. В изложении и раскрытии учения о Домостроительстве спасения Апостол Иоанн Богослов переходит в область вечно настоящего, в котором Небо сошло на землю и обновленная земля освещается Светом Небесной Славы.

Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал Богословом, возвестившим через Откровение тайну миробытия и судьбы человечества.

Празднование 8 мая святому апостолу Иоанну Богослову установлено Церковью в воспоминание ежегодного исхождения в этот, день на месте его погребения тончайшего розового праха, который собирали верующие для исцелений от различных болезней.Тагове:   богослов,


Гласувай:
0
0Спечели и ти от своя блог!
1. анонимен - Фотоуслуги.Портрет.Портфолио.Свадьба и др.Киев. в Киеве.
05.07.2011 05:04
Фотоуслуги.Портрет.Портфолио.Свадьба и др.Киев. в Киеве.

http://fotokiev.org
Посмотреть работы и прайс.

Настя.


----

Биржа Рекламы. Заработок и Ваша Реклама.
http://w717.com
За 1 $ 1000 уникальных переходов и 10-ки и сотни тысяч Показов.

Пользователей: 183
Площадок: 213
Выплачено: 997.96$
Показов за сутки: 214982
цитирай
2. анонимен - stroyb
11.07.2011 22:16
литература по строительству-скачать бесплатно http://stroybooks.ucoz.ru/
цитирай
3. анонимен - seobk
12.07.2011 14:31
SEO: книги по продвижению и раскрутке сайтов-скачать бесплатно http://seobooks.ucoz.ru/
цитирай
4. анонимен - seobk
13.07.2011 08:49
SEO: книги по продвижению и раскрутке сайтов-скачать бесплатно http://seobooks.ucoz.ru/
цитирай
5. анонимен - vanilios
13.07.2011 14:10
Отборная ваниль в стручках сорта бурбон http://www.vanilios.ru/
цитирай
6. анонимен - games-dd
19.07.2011 08:33
Сборник новейших игр для РС .Скачать бесплатно http://new-games-download.ru/
цитирай
7. анонимен - Биржа баннерной рекламы.1$ за 1000 уник. переходов.
24.07.2011 23:23
оборудование.
: email 777@1541.ru тел. моб +38050-322-5153 Евгений

http://1541.ru


--------------------

Расширяем сеть дилеров в Москве. Уникальные условия сотрудничества.

Евро Трейд. Москва

http://iziovol.in


Стройматериалы. Лампы энергосберегающие.Светодиодные.Цены на сайте
-------

Бирже баннерной рекламы. 11 видов рекламы: Добавлен WAP.

ВСЕ цены за любой вид рекламы 1 USD за 1000 УНИКАЛЬНЫХ переходов..

http://w717.com
----------

Белый Каталог белых сайтов. Уже 100 000

http://541.ru

--------

Фотоуслуги. Портрет.Портфолио. Свадьба и т.д. Киев. Настя
http://fotokiev.org
цитирай
8. анонимен - Trader
11.08.2011 00:10
Lighttrader Group http://lighttrader.ru/ профессиональное обучение торговле акциями, трейдингу, а также игре на бирже. Сообщество трейдеров которые знают свое дело.
цитирай
9. анонимен - mag-n
11.08.2011 13:45
Интернет-магазин: Книги, игры, фильмы, софт, музыка.
Курьерская доставка лично в руки в 200 городах Украины!.[url=http://www.yakaboo.ua/puser/kuzneca]интернет-магазин[/url]
цитирай
10. анонимен - Falkon
21.08.2011 00:15
БЛОГ SEO СТАТЕЙ http://seo4you.ru/. Seo статьи, как поднять Тиц и PR, раскрутка и продвижение сайта.
цитирай
11. анонимен - clubrosta
27.12.2011 18:36
Клубер — все для личностного роста http://www.cluber.com.ua/
цитирай
12. анонимен - goodkada
29.12.2011 06:35
Web-студия КаДа http://www.kadaweb.ru/
цитирай
13. анонимен - мультфильмы без регистрации
14.01.2012 13:18
У нас всегда есть [url=http://www.nizaika.ru/]мегалайн казахстан[/url]
цитирай
14. анонимен - Specbo
16.01.2012 22:46
Блог бизнеса и политики. <a href=http://rnp-1.livejournal.com/>новости бизнеса</a>
цитирай
15. анонимен - Zaharkin
26.01.2012 06:15
Фан-Клуб Д2 - сообщество фанатов реалити шоу Дом2. Видео, все серии и эфиры шоу дом2 на тнт, не официальный сайт. [url=http://kino-world24.ru/]дом2 оф сайт[/url]
цитирай
16. анонимен - Krolas
31.01.2012 01:23
Агентство домработниц УЮТ-СЕРВИС - ответственный поиск домработницы в Киеве. [url=http://u-s.com.ua/housekeeper.html]требуется домработница[/url]
цитирай
17. анонимен - Помогу продать. Или найти нужное. Бесплатно и платно.
03.02.2012 18:57
Помогу продать. Или найти нужное. Бесплатно и платно.
Вид товара , услуги значения не имет, как и страна обитания.

По принципу - все, что не запрещено, разрешено)

Если нужно срочно что-нибудь продать или купить, значит .. Вам нужна

Рекламная атака в Интернете и не только в нем. Варианты разные..

Выбор за Вами.

12 летний опыт продаж в интернете.

Уникальный Комплекс, за 1 день включает в себя рассылку на :
СпецДоски объявлений .+
Доски объявлений с разными разделами. +
Размещение в Каталогах.+
Регистрация в спецрсурсах, соответствующих Вашему профилю.+
Размещение Большого объема Рекламного текста в Моей Бирже. А это важно... +
По теме пишу статью. Смена текста. Ручная Рассылка на форумы.+
Общее количество до 1000 высококачественных ресурсов.+
Второстепенных ресурсов вместе с разными разделами 3000 -7000
И Вы в ТОП 10 Google за 1 день.
Цена на сегодня 300 гривен в день.
Минимальное время заказа Рекламы 7 дней, иначе бессмысленно выводить в 10ку Гугла..

По договоренности Возможна Более серьезная разовая или постоянная комплексная реклама.
И Ваши шансы продать ( если товар нормальный и цены не из "космоса" ) вырастают тысячекратно.

Это не гипербола. Это практика.

--

Пример - я рекламирую карусельный станок 1м557.

Наберите в поиске GOOGLE http://www.google.com/ 1м557 и увидите результат.

И Вы будете занимать в ТОП 10 минимум 1-5 мест. А 1-я десятка ГУГЛА - это реальный шанс на успех.

Количество мест в ТОП 10 зависит от времени рекламной кампании.emailto:z1017@mail.ru Евгений Иванович. Украина.

тел. +38050-322-51-53 Звонить в любое время.
цитирай
18. анонимен - Koppera
24.03.2012 02:06
Лучшие фильмы 2011-2012 года http://filmio.tv/ смотреть онлайн бесплатно без регистрации.
цитирай
19. анонимен - buy generic viagra 370
20.10.2012 04:23
[url=http://ordercheapviagrahere.com/#fbmjt]cheap generic viagra[/url] - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#sfvxb >buy cheap viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#ayxdt cheap viagra online
цитирай
20. анонимен - buy levitra online 13779
20.10.2012 07:46
[url=http://orderlevitrahere.com/#cuzwm]levitra online[/url] - <a href=http://orderlevitrahere.com/#wlxvs >buy cheap levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#gysvm generic levitra
цитирай
21. анонимен - payday loans 527 1013
20.10.2012 14:26
[url=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#2833]payday loans[/url] - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#18327>payday loan</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#8689 payday loans
цитирай
22. анонимен - generic viagra 798 11821
20.10.2012 15:44
[url=http://buyviagraonlinemall.com/#7127]buy generic viagra[/url] - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#1586>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#6051 buy viagra online
цитирай
23. анонимен - cheap kamagra 15588
21.10.2012 17:58
[url=http://orderkamagranow.com/#hhybw]buy kamagra 100mg[/url] - <a href=http://orderkamagranow.com/#cxdcv >kamagra oral gel</a> , http://orderkamagranow.com/#njull buy kamagra jelly
цитирай
24. анонимен - cialis online 7086
22.10.2012 02:24
[url=http://ordercheapcialishere.com/#bbxgu]buy cialis[/url] - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#uoosi >order cialis</a> , http://ordercheapcialishere.com/#ysfnn cialis online
цитирай
25. анонимен - buy cialis 627 7009
22.10.2012 09:34
[url=http://buycialisonlinesafe.com/#16349]buy cialis[/url] - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#829>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#18470 buy cialis
цитирай
26. анонимен - payday loans 996 6438
22.10.2012 11:22
[url=http://paydayloansveryquickly.com/#15973]payday loans[/url] - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#20462>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#14401 payday loans
цитирай
27. анонимен - payday loans 334 18566
22.10.2012 13:43
[url=http://paydayloansveryquickly.com/#550]payday loans[/url] - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#14382>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#9070 payday loans
цитирай
28. анонимен - buy levitra online 7344
24.10.2012 04:13
[url=http://levitrastorehere.com/#aiguw]buy levitra online[/url] - <a href=http://levitrastorehere.com/#txvqv >buy levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#vzrds buy levitra online
цитирай
29. анонимен - buy viagra 19014
24.10.2012 07:42
[url=http://viagrastorehere.com/#aesll]buy viagra[/url] - <a href=http://viagrastorehere.com/#tzjsp >generic viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#nbyfx buy viagra
цитирай
30. анонимен - платные опросы
24.10.2012 18:06
[url=http://xn--h1aafkeagik.xn--p1ai/] опросники за деньги[/url]
цитирай
31. анонимен - опросы за деньги
24.10.2012 18:29
[url=http://xn--h1aafkeagik.xn--p1ai/] онлайн опросы[/url]
цитирай
32. анонимен - buy cialis online 7360
25.10.2012 11:57
[url=http://cialisstorehere.com/#tahik]cialis online[/url] - <a href=http://cialisstorehere.com/#rntgh >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#cuacv generic cialis
цитирай
33. анонимен - cheap generic levitra
25.10.2012 17:21
If you want to buy levitra use keywords [url=http://onlinelevitrabuy.com/#2591]buy levitra[/url], <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#9857>buy levitra online</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#4702 online
цитирай
34. анонимен - cheap kamagra 9926
25.10.2012 18:59
[url=http://kamagrastorehere.com/#jvobp]buy kamagra[/url] - <a href=http://kamagrastorehere.com/#ucqmd >cheap kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#ufsht buy kamagra
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: miraculousreligion
Категория: Изкуство
Прочетен: 1619388
Постинги: 214
Коментари: 819
Гласове: 7949
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Блогрол
1. МОЯТ ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА - тези, които обичам да чета - нов допълнен и допълващ се кръг от приятели, и приятели на моите приятели!!
2. avangardi - Изкуство, наука, литература, музика, заняти
3. sensation - Мир свободной фантазии Вы настоящий любитель приключений.
4. mkalpakchiew.blog.bg
5. isoart - галерията на Искрен
6. Bogorodica
7. Иконописна работилница «Храм»
8. catholictradition Galleries
9. Света Гора (Атон/Афон)
10. Света Гора (Атон)
11. "ДВЕРИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО".
12. Църковен вестник
13. tserkov
14. Мастерская «Храм»
15. иллюстрированный словарик связанным с иконописью
16. икон, мозаик, фресок, миниатюр, прорисей и переводов, упорядоченных по иконографии (изображения Спаса, Богоматери и различных святых, библейские и евангельские сюжеты и т. п.), иконописцам, иконописным школам, местоположению.
17. Официальный сайт Валаамского монастыря - Песнопения
18. Московский Иконописный Центр «Русская Икона»
19. aquarium
20. studio-art.kiev
21. postcardsavangard - Авторски поздравителни картички по различни поводи.
22. Светците-покровители
23. imen den
24. Килийни записки